30th Leuven Go Tournament

08/02/2020 - 10:00
09/02/2020 - 17:00
Etc/GMT+1

More info : https://www.gofed.be/en/tournament/leuven