Het KGS Plus abonnement

De BGF betaalt mee je lessen op KGS+ !

 

 
Net als vorig jaar biedt de Belgische Go Federatie haar leden de mogelijkheid om zich voor een trimester de abonneren op KGS+. Enerzijds genieten wij van een voordelig tarief voor groepsabonnementen (13$ = 8,60€ per individu). De BGF doet daar een korting van 4€ bovenop voor wie een abonnement neemt voor een gans trimester. Dank zij die dubbele tussenkomst van de BGF kost het abonnement je slechts 4,60€ in plaats van de normale 10€ per individu.

Wat moet je doen? Het volstaat om 4,60€ te storten op rekening van de BGF (775-5962122-38) met vermelding "KGS+", naam en voornaam. Je pseudoniem op KGS zit normaal reeds in onze databank. Indien dat niet het geval is, sturen we je een mailtje.
Dat wil dus zeggen dat je tevens een vriend(in) een KGS+ abonnement cadeau kan doen, als die lid is van de BGF tenminste. Het volstaat zijn of haar naam in te vullen in plaats van de jouwe. Is dat niet geweldig?

Gelieve voor dit trimester het bedrag te storten vóór 30 april 2008. Het trimester loopt van mei tot juni. We verstrekken je de nodige gegevens over uurrooster en andere, eenmaal je bent geabonneerd, via de email waarop je KGS-pseudoniem is geregistreerd.

Voor meer informatie, contacteer training@gofed.be.