Interclub ruleset NL

 1. De Belgische Go Federatie (BGF) benoemt een toernooidirecteur welke belast is met het organiseren van het interclubkampioenschap.
 2. Deelname aan het kampioenschap is voorbehouden aan clubs erkend door de BGF, en enkel spelers welke lid zijn van de BGF kunnen actief deelnemen aan de competitie.
 3. Het kampioenschap is opgebouwd uit 2 onderdelen :
  • Een selectiedag (1 speeldag)
  • Een finaledag (1 speeldag)

  De plaats waar en datum waarop de rondes plaatsvinden zullen minstens 2 maand vooraf worden gecommuniceerd.

 4. Om in te schrijven tot deelname dient een club, ten laatste 15 dagen voor de dag van de selectieronde, te bevestigen dat ze minstens 3 clubleden zullen kunnen afvaardigen naar de selectieronde, en in geval van selectie ook naar de finaleronde.
 5. Organisatie van de selectiedag : de pools bevatten 3 tot 5 (idealiter 4) clubs. Alle clubs in een pool zullen tijdens de selectieronde tegen elkaar uitkomen (volgens round robin systeem) teneinde een klassement te kunnen opstellen, cfr. infra.
 6. Organisatie van de finaledag : de 2 beste clubs uit elke pool zijn geselecteerd voor de 2de speeldag welke later in het jaar zal plaatsvinden. Het toernooisysteem is identiek aan dit van de selectieronde (round robin). De clubs mogen andere spelers afvaardigen voor beide onderdelen van het kampioenschap. De club welke als hoogste wordt geklasseerd tijdens deze ronde zal uitgeroepen worden tot interclubkampioen en ontvangt de wisselbeker tot het jaar nadien.
 7. Bij elke ronde zullen de spelers van beide ploegen het opnemen tegen elkaar middels individuele go partijen, meer specifiek als volgt : de sterkste spelers van elke ploeg op bord 1, de 2de sterkste spelers van elke ploeg op bord 2 en de 3de sterkste spelers van elke ploeg op bord 3. Een club mag beslissen om meerdere spelers af te vaardigen en de opbouw van de ploeg te wisselen tussen de verschillende rondes.
 8. De meest recente rating van de BGF zal als referentie dienen om de sterkte van de individuele spelers te bepalen. De interclubkapitein en/of de clubverantwoordelijke mogen beslissen om een speler te promoveren (enkel naar hogere rang) tot en met een niveau van 6 kyu (voor een hogere rang dan 6 kyu dient toestemming van de ratingcommissie gevraagd te worden).
 9. Alle partijen verlopen volgens het Japanse regelsysteem met correcte handicap (maximum van 9 stenen). De handicap wordt berekend door het ratingverschil (in punten) te delen door honderd en naar beneden af te ronden.
 10. De denktijd per partij is 1 uur per speler, met byo-yomi van 20 stenen per 5 minuten.
 11. Een speler zonder tegenstander wint de partij door forfait (na 1 uur). Indien geen van beide spelers aanwezig zijn op dezelfde bordpositie is er geen winnaar.
 12. Bij winst wordt volgend puntensysteem gehanteerd :
  • 1 winstpunt en 3 gewogen punten bij winst op bord 1
  • 1 winstpunt en 2 gewogen punten bij winst op bord 2
  • 1 winstpunt en 1 gewogen punt bij winst op bord 3
  • 1 winstpunt en 0 gewogen punten bij afwezigheid van de tegenstander.
 13. Het klassement wordt opgesteld rekening houdend met onderstaande resultaten, in volgorde van belangrijkheid :
  1. Het totaal aantal winstpunten.
  2. Het totaal aantal gewogen punten.
  3. Het resultaat van een specifieke ronde.
  4. Het resultaat van de partij op bord 1 van een ronde.
  5. Bij persisterend ex aequo is de overwinning voor de ploeg welke de zwakste speler heeft laten deelnemen!
 14. De daadwerkelijk gespeelde partijen (en bijgevolg niet partijen gewonnen door forfait) zullen meetellen voor het nationale klassement (als toernooipartij).
 15. Zo een club forfait geeft gedurende het seizoen zullen de resultaten van deze club niet meer meetellen voor het interclubklassement (anderzijds zullen de individuele partijen wel meetellen voor het nationale klassement).
 16. Bij betwisting van een resultaat of fraude zal de toernooidirecteur een beslissing nemen in eer en geweten. Deze beslissing is finaal en onherroepbaar.