Interclub

Results Interclubs 2021

Round 1

Home Away Points Tie breaker
Ath Phénix 3-0 6-0
Leuven Gent 2-1 5-1

Round 2

Home Away Points Tie breaker
Gent Phénix 0-3 0-6
Ath Pantin 2-1 5-1

Summary

Team Rounds Points Tie breaker
Leuven 1 2 5
Gent 2 1 1
Ath 2 5 11
Phénix 2 3 6
Pantin 1 1 1

Interclub Schedule 2021

Round 1: 1/3 to 26/4

Ath - Phénix
Leuven - Gent
Pantin - Bye

Round 2: 27/4 to 21/6

Gent - Phénix
Ath - Pantin
Leuven - Bye

Round 3: 22/6 to 16/8

Ath - Leuven
Phénix – Pantin
Gent – Bye

Round 4: 17/8 to 11/10

Pantin – Gent
Leuven - Phénix
Ath – Bye

Round 5: 12/10 to 6/12

Gent – Ath
Pantin – Leuven
Phénix – Bye

Results Interclubs 2020

Round 1

Home Away Points Tie breaker
Phénix Hasselt 2-1 3-3
Leuven Gent 2-1 5-1
Pantin Ath 3-0 0-0

Round 2

Home Away Points Tie breaker
Leuven Hasselt 1-2 1-5
Pantin Phénix 1-2 3-3
Gent Ath 3-0 0-0

Round 3

Home Away Points Tie breaker
Hasselt Pantin 2-1 ?-?
Ath Leuven 0-3 0-0
Gent Phénix 2-1 3-3

Round 4

Home Away Points Tie breaker
Hasselt Ath 2-1 0-1
Gent Pantin 2-1 3-3
Phénix Leuven 1-2 3-3

Round 5

Home Away Points Tie breaker
Hasselt Gent 2-1 5-1
Ath Phénix 0-3 0-2
Pantin Leuven 1-2 2-4

Summary

Team Rounds Points Tie breaker
Leuven 5 10 13
Gent 5 9 8
Ath 5 1 1
Phénix 5 9 14
Pantin 5 7 8?
Hasselt 5 9 13?

Interclub schedule 2020

Round 1: 7/9 to 27/9

Phénix – Hasselt
Leuven – Gent
Pantin – Ath

Round 2: 28/9 to 11/10

Leuven – Hasselt
Pantin – Phénix
Gent – Ath

Round 3: 12/10 to 25/10

Hasselt – Pantin
Ath – Leuven
Gent – Phénix

Round 4: 26/10 to 8/11

Hasselt – Ath
Gent – Pantin
Phenix – Leuven

Round 5: 9/11 to 22/11

Hasselt – Gent
Ath – Phénix
Pantin – Leuven

Results Interclub 2019

Round 1

Home Away Points Tie breaker
Gent Antwerpen 3-0 6-0
Phénix Ath 2-1 3-3
Leuven Hasselt 2-1 4-2

Round 2

Home Away Points Tie breaker
Ath Gent 1-2 3-3
Phénix Leuven 1-2 2-4
Hasselt Antwerpen 2-1 4-2

Round 3

Home Away Points Tie breaker
Leuven Ath 2-1 3-3
Antwerpen Phenix 1-2 2-4
Hasselt Gent 3-0 6-0

Round 4

Home Away Points Tie breaker
Gent Leuven 2-1 4-2
Ath Antwerpen 2-1 4-2
Phenix Hasselt 2-1 3-3

Round 5

Home Away Points Tie breaker
Phenix Gent 1-2 3-3
Antwerpen Leuven 0-3 0-6
Ath Hasselt 3-0 3-0

Summary

Team Rounds Points Tie breaker
Leuven 5 10 19
Gent 5 9 15
Ath 5 8 16
Phénix 5 8 15
Hasselt 5 7 15
Antwerpen 5 3 6

Belgian Go Federation Interclubs

09/04/2019 - 12:00
18/11/2019 - 23:59
Etc/GMT+1

Free tournament with handicap - for Belgian Go Federation members.

This year there are 6 participating clubs: Antwerpen, Ath, Gent (GGG), Brussels (Phenix), Leuven and Hasselt.
Will be played with 5 rounds.

For more information, see also:
https://www.gofed.be/en/tournament/interclubs

Schedule (may be changed according to team captains)

Interclub schedule 2019

Round 1

09/04/2019 : Gent – Antwerpen
10/04/2019 : Phénix – Ath
TBD : Leuven – Hasselt

Round 2

8/05/2019 : Ath – Gent
9/05/2019 : Phenix – Leuven
18/05/2019 : Hasselt – Antwerpen

Round 3

25/06/2019 : Leuven – Ath
24/06/2019 : Antwerpen – Phenix
27/06/2019 : Hasselt – Gent

Round 4

17/09/2019 : Gent – Leuven
18/09/2019 : Ath – Antwerpen
19/09/2019 : Phenix – Hasselt

Round 5

17/10/2019 : Phenix – Gent
17/10/2019 : Antwerpen – Leuven
16/10/2019 : Ath – Hasselt

Interclub ruleset NL

 1. De Belgische Go Federatie (BGF) benoemt een toernooidirecteur welke belast is met het organiseren van het interclubkampioenschap.
 2. Deelname aan het kampioenschap is voorbehouden aan clubs erkend door de BGF, en enkel spelers welke lid zijn van de BGF kunnen actief deelnemen aan de competitie.
 3. Het kampioenschap is opgebouwd uit 2 onderdelen :
  • Een selectiedag (1 speeldag)
  • Een finaledag (1 speeldag)

  De plaats waar en datum waarop de rondes plaatsvinden zullen minstens 2 maand vooraf worden gecommuniceerd.

 4. Om in te schrijven tot deelname dient een club, ten laatste 15 dagen voor de dag van de selectieronde, te bevestigen dat ze minstens 3 clubleden zullen kunnen afvaardigen naar de selectieronde, en in geval van selectie ook naar de finaleronde.
 5. Organisatie van de selectiedag : de pools bevatten 3 tot 5 (idealiter 4) clubs. Alle clubs in een pool zullen tijdens de selectieronde tegen elkaar uitkomen (volgens round robin systeem) teneinde een klassement te kunnen opstellen, cfr. infra.
 6. Organisatie van de finaledag : de 2 beste clubs uit elke pool zijn geselecteerd voor de 2de speeldag welke later in het jaar zal plaatsvinden. Het toernooisysteem is identiek aan dit van de selectieronde (round robin). De clubs mogen andere spelers afvaardigen voor beide onderdelen van het kampioenschap. De club welke als hoogste wordt geklasseerd tijdens deze ronde zal uitgeroepen worden tot interclubkampioen en ontvangt de wisselbeker tot het jaar nadien.
 7. Bij elke ronde zullen de spelers van beide ploegen het opnemen tegen elkaar middels individuele go partijen, meer specifiek als volgt : de sterkste spelers van elke ploeg op bord 1, de 2de sterkste spelers van elke ploeg op bord 2 en de 3de sterkste spelers van elke ploeg op bord 3. Een club mag beslissen om meerdere spelers af te vaardigen en de opbouw van de ploeg te wisselen tussen de verschillende rondes.
 8. De meest recente rating van de BGF zal als referentie dienen om de sterkte van de individuele spelers te bepalen. De interclubkapitein en/of de clubverantwoordelijke mogen beslissen om een speler te promoveren (enkel naar hogere rang) tot en met een niveau van 6 kyu (voor een hogere rang dan 6 kyu dient toestemming van de ratingcommissie gevraagd te worden).
 9. Alle partijen verlopen volgens het Japanse regelsysteem met correcte handicap (maximum van 9 stenen). De handicap wordt berekend door het ratingverschil (in punten) te delen door honderd en naar beneden af te ronden.
 10. De denktijd per partij is 1 uur per speler, met byo-yomi van 20 stenen per 5 minuten.
 11. Een speler zonder tegenstander wint de partij door forfait (na 1 uur). Indien geen van beide spelers aanwezig zijn op dezelfde bordpositie is er geen winnaar.
 12. Bij winst wordt volgend puntensysteem gehanteerd :
  • 1 winstpunt en 3 gewogen punten bij winst op bord 1
  • 1 winstpunt en 2 gewogen punten bij winst op bord 2
  • 1 winstpunt en 1 gewogen punt bij winst op bord 3
  • 1 winstpunt en 0 gewogen punten bij afwezigheid van de tegenstander.
 13. Het klassement wordt opgesteld rekening houdend met onderstaande resultaten, in volgorde van belangrijkheid :
  1. Het totaal aantal winstpunten.
  2. Het totaal aantal gewogen punten.
  3. Het resultaat van een specifieke ronde.
  4. Het resultaat van de partij op bord 1 van een ronde.
  5. Bij persisterend ex aequo is de overwinning voor de ploeg welke de zwakste speler heeft laten deelnemen!
 14. De daadwerkelijk gespeelde partijen (en bijgevolg niet partijen gewonnen door forfait) zullen meetellen voor het nationale klassement (als toernooipartij).
 15. Zo een club forfait geeft gedurende het seizoen zullen de resultaten van deze club niet meer meetellen voor het interclubklassement (anderzijds zullen de individuele partijen wel meetellen voor het nationale klassement).
 16. Bij betwisting van een resultaat of fraude zal de toernooidirecteur een beslissing nemen in eer en geweten. Deze beslissing is finaal en onherroepbaar.

Interclubs 2018 Selection day

30/06/2018 - 00:00
30/06/2018 - 19:00
Etc/GMT+1

This year we set up a new interclub formula!
You can find the ruleset here: Dutch and French

The selection will take place on June 30th (Saturday) between le Phenix, Gent, Antwerp and Leuven go clubs.

The event will start at 10:00.
Location: The Playground
Pelikaanstraat 3/1270
2018 Antwerpen
It's in the back of the Central Station (near Kievitplein).

The finals will take place on Oct 20th, the addresses will be communicated later to each concerned club.

Interclubs ruleset FR

 1. La Fédération Belge de Go nomme un Directeur de tournoi chargé d'organiser un championnat Interclubs.
 2. La participation au championnat est réservée aux clubs reconnus par la Fédération Belge de Go, et seuls les joueurs inscrits à la Fédération peuvent participer à cette compétition.
 3. Le tournoi se déroule en deux parties :
  • Une journée de sélection
  • Une journée de finale

  Le lieu et la date seront communiqués au moins 2 mois avant chaque évènement.

 4. Pour s'inscrire, un Club doit confirmer, au plus tard 15 jours avant la journée de sélection, qu’il pourra bien envoyer au moins 3 joueurs de son club à la journée de sélection et, s’il est sélectionné, à la finale.
 5. Organisation de la journée de sélection : les pools rassemblent 3 à 5 (idéalement 4) clubs qui se rencontrent tous pendant une journée. Les équipes se rencontrent toutes (round robin) afin d’établir un classement comme expliqué ci-dessous.
 6. Organisation de la journée de finale : les 2 meilleurs clubs de chaque pool sont sélectionnés pour une deuxième journée de compétition qui aura lieu plus tard dans l’année. Le format est le même (round robin) que la journée de sélection. Les clubs peuvent envoyer des joueurs différents. Le vainqueur de cette journée de finale sera déclaré champion des interclubs et recevra la coupe jusqu’à l’année suivante.
 7. Chaque match oppose deux équipes qui s'affrontent en parties de Go individuelles comme suit: les plus forts joueurs de chaque équipe à la table 1, les deuxièmes à la table 2 et les troisièmes à la table 3. Un club peut décider d’envoyer plus de 3 joueurs pour la journée et les échanger entre les rondes.
 8. Le classement le plus récent sert de référence pour établir la force des joueurs. Le capitaine des interclubs et/ou le responsable du club peut décider de promouvoir (uniquement vers le haut donc !) un joueur de son équipe jusqu'au niveau max de 6 kyu (au-delà duquel l'approbation de la commission de classement est nécessaire)
 9. Toutes les parties sont jouées à handicap correct (maximum 9 pierres) suivant les règles japonaises (Nihon-Kiin). Le handicap entre adversaires est calculé en prenant leur différence de niveau en points, divisée par cent et arrondie vers le bas.
 10. Le temps de réflexion est de 1 heure par joueur, suivi de 20 pierres par 5 minutes.
 11. Un joueur sans adversaire gagne sa partie par forfait (après 1h). Par contre, il n'y a pas de gagnant lorsqu'une table n'est occupée par aucune équipe.
 12. Toute victoire rapporte respectivement:
  • 1 point tableau et 3 points pondérés face à un adversaire à la table 1
  • 1 point tableau et 2 points pondérés face à un adversaire à la table 2
  • 1 point tableau et 1 point pondéré face à un adversaire à la table 3
  • 1 point tableau et 0 point pondéré en l'absence d'adversaire.
 13. Le classement est établi en tenant compte, par ordre d'importance:
  1. du nombre total de points tableaux,
  2. du nombre total de points pondérés,
  3. du résultat de la confrontation directe,
  4. du résultat de la confrontation directe à la première table.
  5. Si un ex-aequo subsiste, la victoire sera donnée à l’équipe qui a fait participer le joueur le plus faible !
 14. Les parties réellement jouées (donc, pas les forfaits) seront comptabilisées pour le classement national (comme des parties de tournoi)
 15. En cas de forfait général d'un club en cours de saison, plus aucun résultat de ce club ne sera pris en compte pour le classement interclubs (en revanche, les résultats des parties individuelles seront pris en compte pour le classement national)
 16. En cas de litige ou de fraude, le Directeur de tournoi décide en âme et conscience. Sa décision est sans appel.
Syndicate content