Participate in the 3rd season of the "Belgian Go Master League" ! (closing registrations: 25/10)

Participez à la 3ème saison de la "Belgian Go Master League" (BGML): en ligne, du 1 novembre au 20 décembre !

(Ré)Inscriptions possibles jusqu'au 25 octobre, via ce formulaire électronique: https://forms.gle/C975BXEoS9CJCikD9.

Pour rappel, il s'agit d'un tournoi dans lequel chaque joueur est placé dans une division de 5 joueurs. Chacun affronte les autres joueurs de sa division pendant un cycle (de 2 mois).
À l'issue de chaque cycle, le premier de chaque division est promu dans la division supérieure. Les autres joueurs sont répartis en fonction de leur classement BGF.

Les parties se jouent sur OGS (online-go.com). Les contacts entre les joueurs se passent sur le "Belgian Baduk Café" en mode Discord (invite link: https://discord.gg/ufyEUsEpN9)

Nous avons prévu des adaptations afin de faciliter la prise de contact entre joueurs et maximiser ainsi le nombre de parties jouées; d'autre part, les parties de la 1ère division se joueront dorénavant avec webcam.

***

Neem deel aan de 3de seizoen van de "Belgian Go Master League" (BGML): online, van 1 november tot 20 december.

(Her)inschrijvingen mogelijk tot 25 oktober via dit elektronisch formulier: https://forms.gle/C975BXEoS9CJCikD9.

Ter herinnering, dit is een toernooi waarin elke speler in een divisie van 5 spelers wordt geplaatst. Elke speler speelt één partij tegen elke andere speler van zijn divisie, dit gedurende een cyclus (van 2 maanden). Aan het einde van elke cyclus wordt de eerstgeplaatste speler van elke divisie gepromoveerd naar een hogere divisie. De overige spelers worden opnieuw gedistribueerd op basis van hun Belgische rating.

De partijen worden gespeeld op OGS (online-go.com). Alle toernooi-gerelateerde communicatie gebeurt via de "Belgian Baduk Café" Discord server (invite link: https://discord.gg/ufyEUsEpN9)

let op: we hebben enkele aanpassingen voorzien die het makkelijker maken voor spelers om contact met elkaar op te nemen, en zo het aantal gespeelde spellen te maximaliseren; daarbij zullen de wedstrijden van de 1e divisie voortaan gespeeld worden met een webcam.

By Jhen at 20/10/2021 - 15:25 Tournaments Calendar