Reglement Interclub

1. De Belgische Go Federatie duidt een Tornooileider aan, die belast is met het organiseren van een Interclubkampioenschap.
2. Deelname aan het kampioenschap is voorbehouden aan leden van de Belgische Go Federatie. Elke groep spelers die over een speellokaal en -materiaal beschikt, kan deelnemen als Club.
3. Om zich in te schrijven deelt de Club de coördinaten van een Ploegleider mee aan de Tornooileider, alsook de speellocatie, -dag en -uur van de Club-samenkomst, ten laatste 15 dagen voor het begin van het kampioenschap.
4. Een Club wordt vertegenwoordigd door een veranderlijke ploeg spelers, aangeduid door de Ploegleider. Hij kan beroep doen op elke speler van zijn club die niet reeds deelneemt aan het kampioenschap voor een andere Club.
5. Elke ingeschreven Club ontmoet alle andere clubs één maal. Voor het begin van het kampioenschap wordt een tornooikalender, vastgelegd door de Tornooileider, aan de Ploegleiders medegedeeld.
6. De speellocatie, -dag en/of -uur voor elke ontmoeting kunnen gewijzigd worden bij wederzijdse toestemming van de betrokken Ploegleiders voor zover dat de Tornooileider er op voorhand van verwittigd was.
7. Bij elke ontmoeting komen twee ploegen tegen elkaar uit in individuele go-partijen als volgt: de sterkste spelers van elke ploeg spelen op bord 1, de tweede op bord 2 en de derde op bord 3. Een ploeg die uit minder dan drie spelers bestaat, speelt niet op het (de) laagste bord(en).
8. Het meest recente klassement dient als referentie voor de bepaling van de sterkte van de spelers. De ploegleider en/of de clubverantwoordelijke kunnen beslissen om een speler van hun ploeg te promoveren (enkel naar boven !) tot maximaal 4-kyu (voor hogere niveaus is de toestemming van de klassementscommissie nodig).
9. Alle partijen worden met correcte handicap (maximum 9 stenen) gespeeld overeenkomstig de Japanse regels (Nihon-Kiin). De handicap berekening gebeurt door het niveauverschil in punten te delen door honderd en naar beneden af te ronden.
10. De bedenktijd bedraagt 1 uur per speler, gevolgd door 20 stenen per 5 minuten. De klokken worden gestart door de aanwezige spelers op het uur vastgelegd door de Tornooileider.
11. Een speler zonder tegenstander wint zijn partij met forfait. Als een bord door geen enkele speler bezet wordt, is er geen winnaar.
12. Elke overwinning levert de volgende punten op:

  • 1 bordpunt en 3 gewogen punten, tegenover een tegenstander op bord 1
  • 1 bordpunt en 2 gewogen punten, tegenover een tegenstander op bord 2
  • 1 bordpunt en 1 gewogen punten, tegenover een tegenstander op bord 3
  • 1 bordpunt en 0 gewogen punt, bij afwezigheid van een tegenstander
13. Om geldig te zijn, moet de ploegleider van de thuisploeg de resultaten van een ontmoeting ten laatste 3 dagen na de ontmoeting doorgeven aan de tornooileider, via het adres interclubs@gofed.be (wat overeenstemt met het adres van de tornooileider en van de klassementsverantwoordelijke) en ook aan de ploegleider van de bezoekende ploeg. De ploegleider vermeldt voor elke tafel de naam en voornaam van de spelers, de handicap en het resultaat van de partij. In geval van verzuim wordt de ploeg gesanctioneerd door het verlies van een punt, de ploegleider wordt hiervan op de hoogte gebracht (binnen de drie dagen). De ploegleider krijgt hierna weer drie dagen om het resultaat door te sturen. Indien na deze drie extra dagen het resultaat van elke partij nog niet werd doorgestuurd, verliest de club drie extra punten. De tornooileider is verplicht om op de site van de BGF de tussenstand een keer per maand bekend te maken.
14. Het klassement wordt opgemaakt, rekening houdend met de opeenvolgende regels:

  1. het totaal aantal bordpunten,
  2. het totaal aantal gewogen punten,
  3. het resultaat van de onderlinge ontmoeting,
  4. het resultaat op het eerste bord van de onderlinge ontmoeting.
15. De Club die op het einde van het kampioenschap het best geklasseerd staat, ontvangt de kampioenstitel.
16. De parijen, die echt gespeeld zijn (niet de forfait dus), worden voor de nationale rating berekend.
17. Indien een club algemeen forfait geeft, zal geen enkel resultaat van deze club voor het (interclubs) klassement berekend worden
18. De federatie schenkt 3 euro per deelnemer voor elke ronde op verplaatsing. Het gaat om een aanmoediging, bv. om een drankje te kopen. Om hiervan te genieten moet de ploegkapitein een rekeningnummer doorgeven aan de penningmeester (treasurer@gofed.be) met een samenvatting van de partijen gespeeld op verplaatsing.
18. De Tornooileider beslist in eer en geweten in geval van betwisting of fraude. Er is geen beroep mogelijk tegen deze beslissing.