Board

free e-lesson by Kim Ouweleen (4-d) (only for BGF member)

07/04/2021 - 19:30
07/04/2021 - 21:00
Etc/GMT+1

Kim Ouweleen is the co-author of a series of go books that will be published by Kiseido, called Weird and Wonderful. The first volume will appear in a few months.

In this lesson, Kim gives a sneak peek of the books: some amazing and strange moves that were played by professionals, unusual joseki and techniques, and spectacular go problems for you to solve.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be allowed to participate, you have to be a Belgian Go Federation member.

Please fulfill this form: https://forms.gle/2C2pvziwPdhWK52JA
For the lessons, you will need a KGS account and Discord installed (preferably).

deadline registration to the "Belgian Go League Master" (BGLM) 1st cycle

08/03/2021 - 21:24
Etc/GMT+1

De Belgian Go Master League (BGML) is een toernooi in ‘league’ formaat waar elke speler geplaatst wordt in een divisie van 5 spelers in functie van zijn officiële speelsterkte.
Gedurende een cyclus (2 maanden) neemt elke speler het op tegen elke andere speler binnen zijn divisie.
Aan het einde van elke cyclus wordt de topspeler van elke divisie gepromoveerd naar een hogere divisie, terwijl de speler op de laatste plaats afzakt naar een lagere divisie. Deelname is gratis, maar enkel leden van de Belgische Go Federatie kunnen deelnemen.
De eerste cyclus begint op 15 maart.

Wil je graag meedoen? Vul dan dit formulier in voor 08 maart: klik hier voor het formulier. https://forms.gle/Mde7K9yK2GJi4i7MA

Klik hier voor het reglement.
https://drive.google.com/file/d/1W_-TCdWlN3QZLJPPlIgol4OYidPLoCtc/view?u...

***********************

Le “Belgian Go Master League” (BGML) est un tournoi de type league où chaque joueur est placé dans une division de 5 joueurs en fonction de son classement.
Chacun affronte les autres joueurs de sa division pendant un cycle (de 2 mois).
Le premier de chaque division est promu au niveau supérieur et le dernier relégué une division inférieure au bout de chaque cycle.
La participation est gratuite, mais seuls les membres de la Fédération belge de Go peuvent participer.

Le 1er cycle commencera le 15/03.

Comment y participer ?
Veuillez remplir ce formulaire avant le 08/03 en cliquant ici.
https://forms.gle/Mde7K9yK2GJi4i7MA

Voici le réglement (cliquez ici)
https://drive.google.com/file/d/1W_-TCdWlN3QZLJPPlIgol4OYidPLoCtc/view?u...

****************

registered players on 01/03/21
Connor Thomas 4D
Demets Benjamin 2D
Cuyt Sven 1D
Oris Joren 1K
Engelen Gints 2K
Schneider Victor 3K
Hovelaque Antoine 3K
Segers Frank 4k
Declerfayt Cédric 4K
French Daniel 4K
Frank Bernard 5K
Van Doorsselaere Tom 5K
Terefenko Alexandre 6K
Ed-Daoudi Sidi Mohamed 7k
Dal Zot David 8K
Gaban Renaud 8K
Leleux Gaspard 8K
Westhovens Bram 9K
Baele Xavier 9K
Dagrain Gwanael 9K
Jouret Guillaume 9K
Mascret arnauld 9K
Stassin Thomas 12K
Fau Regis 12k
Honorez Germain 15K
Vlemynckx Loïc 15K
Vanschoebeke Benoît 15K

Inauguration online Belgian Baduk Café: simultaneous games with "dan" players

28/02/2021 - 10:21
28/02/2021 - 13:21
Etc/GMT+1

La Fédération Belge de Go et le club d’Ath ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture du "Belgian Baduk Café" à partir du 28 février 2021

Le “Belgian Baduk Café” est un espace de rencontre en ligne sur Discord accessible à tout moment.

Le club d’Ath vous propose une activité tous les dimanches matin en période scolaire de 10h30 à 12h30 afin de passer un moment convivial.

Cliquez ici pour nous rejoindre: Discord du BBC
https://discord.gg/wQUJCwnqhm

Inauguration officielle le dimanche 28 février avec une séance spéciale de parties simultanées par des joueurs en “dan” belges ! (sur OGS)
(pas d'inscription préalable nécessaire...just be there !)

****

De Belgische Go Federatie en de club van Ath hebben het genoegen om de opening van het online Belgian Baduk Café aan te kondigen vanaf 28 Februari 2021

Het Belgian Baduk café zal als online ontmoetingsplaats op Discord te allen tijde toegankelijk zijn.

De club van Ath biedt in alle gezelligheid een activiteit aan elke zondagochtend van 10:30 tot 12:30 gedurende de schoolperiode.

Vervolgens klik je op deze link om in de Discord server te geraken: Discord van het BBC
https://discord.gg/wQUJCwnqhm

Er zal een officiële inhuldiging plaatsvinden op zondag 28 februari, waar een speciale activiteit zal worden aangeboden: simultanepartijen met Belgische dan-spelers!(Geen inschrijving nodig… just be there!)
Voor deze activiteit (en meeste georganiseerde activiteiten) is een account op OGS (online-go.com) vereist.

Final rounds of the 2021 Belgian Championship (for qualified players) (in live ? dates to be confirmed ? cf. Covid)

25/09/2021 - 08:00
26/09/2021 - 18:00
Etc/GMT+1

Probably in "La Grande Muraille" in Schaerbeek.
Dates to be confirmed (25-26 September), as the finals must be played "live".

European Go Congress in Brussels from 20/07 till 03/08

(tekst in NL hieronder; text in English hereunder)

Comme vous le savez, cette année, c'est notre fédération qui relève cette année le défi d'organiser le congrès européen de go (EGC; European Go Congress).

Celui-ci constitue l'événement majeur de la vie du go en Europe. Il rassemblera plus de 600 joueurs à Bruxelles pendant 2 semaines, du 19 juillet au 3 août !

Le congrès, c'est, avant tout, le plus grand tournoi "open" d'Europe, en 10 rondes.
C'est aussi le championnat d'Europe - réservé à l'élite des Européens - qui désignera le champion d'Europe 2019, ainsi que la phase finale du championnat d'Europe des Nations.
C'est, par ailleurs, maints tournois annexes moins formels: parties rapides, "rengos", 9*9, pour enfants,...
C'est enfin, des cours, des parties commentées, des parties simultanées animés par des joueurs professionnels (plus de 20 seront à votre disposition tous les jours !) sans oublier quantité d'événements connexes en soirée, plus funs les uns que les autres.

Plus d'information ici: http://egc2019.eu/

PS: nous avons besoin de volontaires (belges) pour aider à l'organisation. Si vous êtes disponible, ne fût-ce pour quelques heures, contactez-nous via: volunteers@egc2019. Merci d'avance.

***

(text in English hereunder)

Zoals jullie weten, is het dit jaar onze federatie die de uitdaging aangaat om het Europese go congres (EGC; European Go Congress) te organiseren.

Dit evenement is het hoogtepunt van het Europese go-jaar en hiervoor zullen meer dan 600 spelers zich verzamelen gedurende twee weken, van 19 juli tot 4 augustus!

Het congres is vooral het grootste “open” tornooi van Europa met tien rondes.
Het is ook het Europees kampioenschap, gereserveerd voor de Europese elite, waarmee de Europese kampioen 2019 zal aangeduid worden, alsook de eindronde van het Europees landenkampioenschap.
Daarnaast zijn er ook nog talrijke minder formele neventornooien: rapid partijen, “rengo”, 9*9, kinderen,..
Er zijn ook lessen, becommentarieerde partijen, simultaanpartijen door professionele spelers (> 20 zullen elke dag tot jullie beschikking zijn!) zonder alle randactiviteiten tijdens de avond te vergeten, sommige nog prettiger dan de andere.

Meer info op: http://egc2019.eu/

PS: wij zoeken naar (Belgische) vrijwillers om mee te helpen.
Als U bereid bent om een te zijn, contact ons via: volunteers@egc2019.
Wij danken U bij voorbaat.

***

As you might know, this year the Belgian Go Federation organizes the European Go Congress (EGC 2019) in Brussels !

This event is the biggest one in Europe and there will be more than 600 participants this year, between 19th of July and 04th of August.

The EGC if at first the biggest open Go tournament in Europe, 10 rounds tournament open to everyone. Also, it's the place of the European Championship Final, only for best European players ! Along with this, there is also the European Team Go Championship Final.
Furthermore, there is a lot of smaller and informal tournaments such as rapid tournament, blitz tournament, children tournament, rengo tournament, 9x9 tournament,...
But EGC is not only about competition but also about training and entertainment so there will be commented games, free-lectures for all level players, simultaneous games with professional players (> 20 pro players available each day !) and a lot of fun or go-related activities in the evenings.

More information available here: http://egc2019.eu/

PS: any (Belgian) helping hand is welcome, even for a few hours. Ready to help us ? then contact us via: volunteers@egc2019. We thank you in advance !

General Assembly Meeting: 2012 - 2013

20/01/2013 - 15:00
20/01/2013 - 18:00
Etc/GMT+1

(Nlds versie hieronder)

Assemblée Générale annuelle 2012-2013

Comme chaque année, la Fédération Belge de Go vous invite à l'Assemblée Générale.
Celle-ci aura lieu dimanche 20 janvier 2013 de 15 h à 18 h à la brasserie "Le Fourquet" 13, place Flagey à Ixelles.

L'Assemblée Générale est statutairement l'organe de décision suprême pour décider les activités de la Fédération Belge de Go.
C'est elle qui élit les membres du Conseil d'Administration qui seront chargés de la gestion "quotidienne" de la Fédération.

Les points à l’ordre du jour seront les suivants:
1. ajout de points éventuels à l'ordre du jour
2. approbation du compte-rendu de l’AG 2011-2012
3. bilan des activités de 2012 (par la présidente)
4. rapport financier 2012 (par le trésorier)
5. discussion sur les activités futures de la Fédération
6. fixation du budget 2013 (et donc entre autres du montant de la cotisation
fédérale 2013)
7. élection statutaire du conseil d’administration
8. attribution des différentes commissions
9. éventuels points divers

Conformément aux statuts, si tous les membres peuvent assister à l’AG,
seuls les membres effectifs de 2012 auront le droit de vote. Pour être
membre effectif 2012, il suffit d’être membre en règle de cotisation pour 2012
(et de demander le statut de membre effectif au conseil d’administration - ce qui peut se faire verbalement au début de l'AG)

---------------------------------------------------------------------

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012-2013

Zoals elk jaar nodigt de Belgische Go Federatie vzw u uit op haar
Jaarlijkse Algemene Vergadering die doorgaat op zondag 20 januari
2013 van 15u tot 18u op de "Fourquet" 13, Flageyplein in Elsene.

Volgens de statuten is de Algemene Vergadering de hoogste beslissende instantie: ze verkiest de bestuurders, die verantwoordelijk voor de "dagelijks" beheer van de BGF zijn en ze belangt alle leden aan aangezien op deze vergadering de toekomstige activiteiten van de BGF besproken wordt.

Op de agenda van de vergadering staan volgende punten:
1. Toevoeging van eventuele punten op de agenda
2. Goedkeuring verslag van de AV 2011-2012
3. Activiteitenverslag 2012 (door de voorzitter)
4. Financieel verslag 2012 (door de penningmeester)
5. Discussie over de toekomstige activiteiten van de BGF
6. Vastleggen budget 2013 (incl. vastlegging lidgeld)
7. Verkiezing van het bestuur
8. Invulling van de verschillende commissies.
9. Varia

Overeenkomstig de statuten kunnen alle leden deelnemen aan de vergadering,
maar enkel effectieve leden van 2012 hebben stemrecht. Om effectief lid
te worden, volstaat het om lidgeld betaald te hebben in 2012 en het
statuut van effectief lid te hebben aangevraagd bij het bestuur (wat gewoon mondelings op het begin van de vergadering kan gevraagd worden).

Cosmic League Period 2 Round 5

29/11/2009 - 14:00
29/11/2009 - 18:00
Etc/GMT+1

Place : Outpost Gamecenter, Brussels

More info :
- in French
- in Dutch
- in English

Interclubs Tournament 2010 results

Round 1

Namur Antwerpen 2-1
Gent Pantin 2-1
Round 2
Gent Antwerpen 2-1
Namur Leuven 2-1
Round 3
Antwerpen Leuven 1-2
Pantin Namur 1-2
Round 4
Gent Namur 2-1
Leuven Pantin 3-0
Round 5
Antwerpen Pantin 3-0
Leuven Gent 2-1

Team Points Weighted Points
Antwerpen 6 8
Gent 7 14
Leuven 8 9
Namur 7 13
Pantin 2 4

13/12 + 14/12: 4th tournament of Lille (France)

13/12/2008 - 22:00
14/12/2008 - 22:00
Etc/GMT+1

 

A nice little tournament nearby.

More info: http://lillego.jeudego.org

Les Li Ang 3p op vrijdag 24 oktober

We hebben dit jaar voor het eerst de kans om Li Ang 3e dan pro (lyonweiqi op KGS) te verwelkomen in Belgie.

Li Ang, Hoofd-coach van de Beijing Youth Go Team, zal ons een les geven op vrijdag avond van 20u tot 23u in de Outpost Gamecenter of Brussels (8, rue de la Tribune).

Mis deze unieke kans niet om een les van een profspeler te volgen en je go-kennis te verbeteren net voor het grootste Belgische tornooi!

Je kan inschrijven door 14€ over te schrijven op de rekening van de Belgische Go Federatie (775-5962122-38) met vermelding van je naam en "Li Ang". Opgelet: het geld moet aankomen voor 22 oktober. Indien er op dat ogenblik onvoldoende interesse is zal de les worden afgelast en de inschrijvingsgelden teruggestort.

Zowel Beglische als buitenlandse spelers zijn welkom indien zij lid zijn van hun nationale federatie.

Deze les wordt gedeeltelijk gesponsord door de Belgische Go Federatie.

Indien je zowel overschrijft voor inschrijving voor het tornooi als de les, doe a.u.b. twee aparte overschrijvingen om alles overzichtelijk te houden.

Syndicate content